Voltmetar za auto

Voltmetar za auto

KOD proizvoda: 3209-28

PROVERITE ISPRAVNOST VAŠEG AKUMULATORA

Stavite uređaj u džek za upaljač i proverite očitavanja.

RSD 700
Ovo je samo neka poruka brooo